Az Egyetemi Kiadói Tanács (a továbbiakban Kiadói Tanács) az Egyetem rektora által létesített, a Kiadó és a tananyagkiadás egyetemi szakmai koordinációját ellátó testület.

A Kiadói Tanács elnöke tudományos szöveggondozásban jártas egyetemi tanár, titkára a Kiadó koordinátora, tagjai a karok tanulmányi dékánhelyettesei, karhoz nem tartozó intézetek tanulmányi vezetői és a Kiadó titkára. A testület ülésére meghívást kap az általános rektorhelyettes, a Könyvtár, Levéltár Múzeum főigazgatója, és a Sokszorosító Üzem vezetője.

A Kiadói Tanács minden tanulmányi félév elején, ezen túl szükség szerinti esetekben ülésezik. A Kiadói Tanács ülésein a Kiadó koordinátora beszámol az előző félévben megkötött szerződésekről, a teljesített megbízásokról és a tananyagellátással összefüggő feladatokról.

A Kiadói Tanács ülésein az Kiadó titkára tájékoztat a jegyzet-előállítási normatíva összegéről, a jegyzetkiadás költségeiről, a jegyzetárak alakulásáról, a terjesztőknél meglévő készletekről, és javaslatot tesz a selejtezésre. A Kiadói Tanács folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a kiadás szakmai követelményeit, a karok javaslatait kikérve dönt a kéziratok összeállításának követelményeiről.

A Kiadói Tanács - a rendelkezésre álló anyagi keret figyelembe vételével, és a kari tananyag-fejlesztési tervekben meghatározott sorrend alapul vételével - dönt az adott időszakban kiadható tananyagokról, egyéb kiadványokról.

 
A Tanács tagjai

Elnök:
Dr. Kecskeméti Gábor egyetemi tanár (21-22, domini@iti.mta.hu)

Titkár:
Horváth Anett a kiadó koordinátora (10-11,rekhoan@uni-miskolc.hu)

Tagok:
Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes(20-03, rekaltrh@uni-miskolc.hu
Burmeister Erzsébet főigazgató (16-63, 16-66, erzsi@uni-miskolc.hu)
Dr. Mádai Ferenc dékánhelyettes (MFK) (12-07, 10-20, askmf@uni-miskolc.hu)
Dr. Palotás Árpád Bence dékánhelyettes (MAK) (15-23, 10-23, arpad.palotas@uni-miskolc.hu)
Tóth Lajosné Dr. Tuzson Ágnes dékánhelyettes (GÉIK) (12-79, 10-21, mattagn@uni-miskolc.hu)
Prof. Dr. Wopera Zsuzsa dékánhelyettes (ÁJK) (13-49,13-50, jogwoper@uni-miskolc.hu)
Veresné Dr. Somosi Mariann dékánhelyettes (GTK) (17-33, 20-35, szvvsm@uni-miskolc.hu)
Dr. Kecskés Judit dékánhelyettes (BTK) (20-13, kecskes.judit@uni-miskolc.hu)
Dr. Valikovics Attila dékánhelyettes (EK) (26-60, valikovics.idegtox@bazmkorhaz.hu)
Pappné Dr. Schmidt Annamária főiskolai tanár (343-800, schmiedt.anni@freemail.hu)

 

Ajánlott felbontás: 1024x768
webmester: