A kiadóba érkező megrendelések adminisztrációs rendje

1. Árajánlatkérés: A Miskolci Egyetemi Kiadóba érkező egyetemi megrendelések esetén a kiadványt megjelentetni kívánó intézet/kar a kiadvány teljes nyomdaköltségére vonatkozóan árajánlatot kér a kiadótól. Az ehhez szükséges árajánlatkérő nyomtatványt (a nyomtatvány elérhető doc pdf kitöltve eljuttatja a Miskolci Egyetemi Kiadó titkárának, Horváth Anettnek (Rektori Hivatal A/4. I. emelet 3. szoba. Telefon: (46) 565-111 / 10-11, e-mail: rekhoan@uni-miskolc.hu), aki továbbítja a Sokszorosító Üzem felé. (A nyomtatvány kitöltésére vonatkozó minta elérhető itt).
A megjelenési költségeket illető kalkulációt a Sokszorosító Üzem visszajuttatja a kiadónak (illetve a kiadó titkárának), aki továbbítja azt a megrendelő kar felé.

2. Megrendelés: A kar az árajánlat ismeretében a kiadónál megrendeli a tananyagot, vagy eláll a megjelentetéstől. Amennyiben a kar a megrendelés mellett dönt, az ehhez szükséges eredeti és aláírt megrendelő lapot (a nyomtatvány elérhető doc pdf) kitöltve eljuttatja a Miskolci Egyetemi Kiadó titkárának, Horváth Anettnek (Rektori Hivatal A/4. I. emelet 3. szoba. Telefon: (46) 565-111 / 10-11). Egyidejűleg a megrendelő lap egyetemi kiadó munkakörnyezetben, a MonDoc iratkezelő rendszerbe való feltöltéséről is gondoskodni kell.
Minden egyes jegyzet, tankönyv, egyéb kiadvány megrendeléséhez külön nyomtatványt kérünk kitölteni. A lektori véleményt és - amennyiben a szerző lemond a szerzői honoráriumról - a lemondó nyilatkozatot a megrendelő laphoz csatolni kell.

3. Finanszírozás / kötelezettségvállalás: A könyv megjelentetését a megrendelő kar jegyzet-előállítási alapjából, vagy más rendelkezésére álló forrásból finanszírozza. A költségek fedezéséhez szükséges kötelezettség-vállalási nyomtatványt a kar elküldi a kiadó titkárának.

4. Szöveggondozás / kiadói szerkesztés: A kiadó szöveggondozás munkálataira vonatkozóan részletes leírás található a Miskolci Egyetemi Kiadó tevékenységi szabályzatának "A kiadói műveletek szakmai rendje" című fejezetben (7. oldal).

5. Elkészült jegyzetek megvétele üzleti ajándékozás céljából:
Az üzleti ajándékozás lebonyolításához szükséges dokumentumok:
- kitöltött megrendelőlap, megrendelőlap letöltése
- kiadási kötelezettségvállalás a megrendelőlap alapján kitöltött összegekkel
- bevételi kötelezettségvállalás (az átvett jegyzetek bruttó összegének 85 %-a)
- bélyegző
A kinyomtatott bizonylaton az átvevő aláírással, lebélyegzéssel igazolja a könyvek átvételét.

Ajánlott felbontás: 1024x768